Asbestattest betekent nieuwe informatieplicht bij verkoop

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen met als doel om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Aan dit nieuwe attest wordt een informatieplicht bij verkoop gekoppeld. Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Tegen 2032 zal iedere eigenaar van een gebouw, gebouwd voor 2001 over een asbestattest moeten beschikken.

Wanneer verplicht?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke toegankelijke constructie (een woning maar ook een bedrijfsgebouw, kantoorgebouw of enig ander type gebouw) dat gebouwd is voor 2001 (risicobouwjaar) en waarvan de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is.
Het bepalen van het correcte bouwjaar van een pand begint met het nakijken van het referentiebouwjaar vermeld op de kadastrale legger. Deze legger primeert op alle andere informatiebronnen.
Gefaseerde invoering
Voor het verplicht beschikken over een asbestattest wordt een tweetrapsraket gebruikt, waarbij in eerste instantie wordt gewerkt via een informatieplicht bij verkoop vanaf 23/11/2022 en daarnaast een algemene verplichting tegen 1 januari 2032.
Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder. Idem bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik.

Tegen 1 januari 2032 moet elke eigenaar van een constructie gebouwd voor 2001 over een geldig asbestattest beschikken. Betreft het een appartement of een kavel binnen een mede-eigendom, dan zal er zowel een attest voor de individuele kavel als een attest voor de gemeenschappelijke delen. 

Geldigheidsduur

Een asbestattest is maar beperkt geldig in de tijd. De standaard geldigheidsduur is 10 jaar.
Asbestdeskundigen
Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest. Door OVAM wordt een lijst van de gecertificeerde deskundigen gepubliceerd.
Kostprijs
De deskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant.
Dossier asbest

Op de website van CIB Vlaanderen kan je onder het dossier ‘Informatieplichten – Verkoop’ een uitgebreid dossier over het asbestattest met alle relevante informatie terugvinden.

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.