Een huis kopen wordt goedkoper...als u zich aan de voorwaarden houdt.

De Vlaamse regering is niet enkel belastingen en boetes. Van tijd tot tijd doen zij ook tegemoetkomingen. Zo heeft Vlaams minister-president Jan Jambon in de Septemberverklaring enkele belangrijke wijzigingen in het verkooprecht aangekondigd.

Door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen wordt de aankoop van een eerste eigendom voor vele mensen moeilijk. De Vlaamse regering wil via enkele wijzigingen in het verkooprecht hier nu iets aan doen. Deze herziening is gebaseerd op 2 fundamentele uitgangspunten.

Tariefwijziging van het verkooprecht

Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3% registratiebelasting verschuldigd in plaats van de vroegere 6%. Daarnaast kan u zelfs genieten van een belasting van 1% (voorheen 5%) bij de sloop en herbouw van deze woning of bij een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER).

U kan ook rekenen op een rechtenvermindering (een soort van korting op de registratiebelasting). De huidige korting van 5.600 euro bij een verkoopwaarde van de woning onder de 200.000 euro (of 220.000 euro in kernsteden en gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel) zou worden gehalveerd naar 2.800 euro voor wie van het 3% tarief geniet. Wie kan profiteren van het 1% tarief krijgt een korting van 933 euro.

Tegelijkertijd zal er een verhoging plaatsvinden van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom. Bij de aankoop van een andere dan de enige eigen woning, zoals een bouwgrond, tweede verblijf of investeringsgoed, zal het algemeen tarief dan stijgen van 10%naar 12%. Aankopers van landbouwgronden glippen, dankzij een uitzondering, door de mazen van het net. Voor hen blijft het tarief van 10% behouden.

Vanaf 1 januari 2022 zullen deze nieuwe tarieven van toepassing zijn op alle aankopen. De datum van de authentieke akte is daarbij bepalend.

Afschaffing van de meeneembaarheid

Meeneembaarheid is de opzet waarbij kopers onder bepaalde voorwaarden een deel van de eerder betaalde registratierechten (ten belope van maximum 13.000 euro) kunnen recupereren op een volgende woning. Dit is mogelijk door een verrekening of teruggave. Ook het verdwijnen van dit voordeel werd meegedeeld door de minister-president.

Wel zou er een overgangsmaatregel gelden waarbij u voor een enige eigen woning tot 31 december 2023 nog de keuze heeft tussen ofwel:

  • de nieuwe tarieven van 3% en 1%, zonder meeneembaarheid
  • de oude tarieven van 6% en 5%, met meeneeembaarheid

U kan ook het nieuwe algemeen tarief van 12% combineren met de meeneembaarheid gedurende 2 jaar. 

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.