Fiscale hervorming: huurinkomsten binnenkort belast?

Volgens heel wat mensen kan België vandaag beschouwd worden als een belastingparadijs voor huiseigenaars. Maar die situatie zou drastisch kunnen veranderen in de toekomst, met de komst van een veel beperkendere woningfiscaliteit!

Onze collega’s van de krant Le Soir melden dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) momenteel werkt aan een belastinghervorming. Naast andere voorstellen zijn er twee elementen die de vastgoedmarkt op zijn kop kunnen zetten: de belasting op werkelijk ontvangen huurgelden en de belasting op vermogenswinst op onroerend goed.

Huren tegen 30% en vermogenswinstbelasting tegen 25%!
De belasting van werkelijke huren is een 40 jaar oud dossier dat nooit aan de orde is gekomen. Voor de minister is het tijd om in actie te komen: "er zullen geen taboes zijn," dringt hij aan. Zijn idee? Belast reële huren op dezelfde manier als dividenden, d.w.z. tegen een tarief van 30%. Wat de vermogenswinst uit onroerend goed betreft, die zou met 25% belast worden.
Wat is de belasting vandaag?
Deze hervorming zou een groot verschil maken met het huidige systeem: vandaag betaalt de eigenaar van een verhuurd pand een onroerende voorheffing, naast een belasting die berekend wordt op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen, vermeerderd met 40%. Dit laatste wordt opgeteld bij alle andere inkomsten van de eigenaar en wordt belast tegen het tarief van de laatste inkomensschijf. Wat de meerwaarden op onroerend goed betreft, wordt er op dit moment in principe geen belasting geheven als het eigendom na 5 jaar verkocht wordt.
Wat zijn de gevolgen?
Het eerste gevolg is natuurlijk een schokgolf op de vastgoedmarkt. Behalve dat verhuurders meer aarzelen om in bakstenen te investeren, kunnen we ook verwachten dat de huren zullen stijgen, omdat die de hogere belastingdruk weerspiegelen.
Waarom?

Het idee is te zorgen voor een eerlijker belastingstelsel. Dat wil zeggen, de lasten op arbeid zouden verlaagd worden, vooral voor lage inkomens. Om dit project te financieren worden verschillende pistes bestudeerd: behalve de belasting op onroerend goed zou ook de BTW tot 22% kunnen worden verhoogd. Het is meer dan een eenvoudige hervorming, het is een echte revolutie van de fiscaliteit.

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.