Huurindexatiebeperking loopt in Brussel af op 13 oktober

Zoals je de voorbije dagen al in de pers kon lezen, lopen de huidige huurindexatiebeperkingen in Brussel af op 13 oktober. Dat werd ons formeel bevestigd door het kabinet van staatssecretaris Nawal Ben Hamou. Vanaf 14 oktober kan er opnieuw (volledig) geïndexeerd worden voor woningen met een slecht EPC-label. Maar let op! Er komt nog een spoedordonnantie aan. Die moet vermijden dat de in het afgelopen jaar verloren gegane indexatie wordt ingehaald. De tekst is ondertussen op de website van het Brussels Parlement gepubliceerd, maar moet wel nog gestemd worden. Het systeem blijkt quasi volledig analoog met de correctiefactoren in Vlaanderen. Belangrijk: in Brussel gelden de correctiefactoren voor alle contracten die op 13/10/2022 al lopende waren. Voor nieuwe contracten (afgesloten vanaf 14/10/2022) zijn ze niet van toepassing.

In de samenvatting hieronder citeren we uit het voorstel van spoedordonnantie. Die is ingediend maar nog niet definitief goedgekeurd. We moeten dus een slag om de arm houden voor eventuele amendementen die nog zouden worden ingediend.

EPB-certificaat met energieklasse E

De correctiefactor wordt berekend aan de hand van de hiernavolgende formules:

  • Verjaardatum huurcontract tussen 01/01 en 13/10: 50% x ((indexcijfer 2022 + indexcijfer 2023) / indexcijfer 2023 )
  • Verjaardatum huurcontract tussen 14/10 en 31/12: 50% x ((indexcijfer 2021 + indexcijfer 2022) / indexcijfer 2022 )

EPB-certificaat met energieklasse F of G (of bij ontbreken van een geldig EPB-certificaat)

De correctiefactor wordt berekend aan de hand van de hiernavolgende formules:

  • Verjaardatum huurcontract tussen 01/01 en 13/10: indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023
  • Verjaardatum huurcontract tussen 14/10 en 31/12: Indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022
‘Indexcijfer’

Het indexcijfer is telkens het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.