Vastgoed in 2022 : wat staat er jou te wachten in Brussel?

Een verplichte schatting van de bank om een hypthecaire lening te verkijgen en de referentiehuurprijs moet voortaan worden vermeld in nieuwe huurovereenkomsten.

Een verplichte schatting van de bank om een hypthecaire lening te verkijgen.

Sinds 1 januari 2022 zijn banken verplicht een schatting van onroerend goed uit te laten voeren alvorens bij het verstekken van een hypothecaire lening.

Dit hoeft echter niet door een expert ter plaatse worden uitgevoerd, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een databank.
Het bedrag van de lening zal nu worden berekend op basis van de geschatte waarde en niet de aankoopprijs. De Nationale Bank verwacht dat de banken in de meeste gevallen een databank zullen gebruiken, zodat de extra kosten van een erkende schatter ter plaatse worden vermeden.
Een bezoek ter plaatse is alleen nodig als bijvoorbeeld de waarde van het onroerend goed niet met voldoende zekerheid kan worden bepaald, als er niet genoeg panden met vergelijkbare kenmerken in de databank zijn of als er rekening moet worden gehouden met specifieke kenmerken van het onroerend goed.

De kredietnemer zal niet per se worden gedwongen het verschil tussen de geschatte waarde en de aankoopprijs bij te leggen. Banken mogen 35% van de leningen die meer dan 90% van de waarde van het onroerend goed bedragen, toekennen aan kopers die hun eerste woning aankopen.

De referentiehuurprijs moet voortaan worden vermeld in nieuwe huurovereenkomsten

Sinds 2 december 2021 moet in elke nieuwe huurovereenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de referentiehuurprijs voor de desbetreffende woning worden vermeld, naast de huurprijs die de verhuurder in werkelijkheid vraagt.

De referentiehuurprijs wordt uitgedrukt in de vorm van een indicatieve marge (intervallen van huurprijzen rond deze referentiehuurprijs).

Deze indicatieve marge is beschikbaar op de website huurprijzen.brussels, en is berekend op grond van een indicatief rooster van de huurprijzen. Door snel op enkele vragen te antwoorden zal je op de website het bovenvermelde interval kunnen raadplegen, dat als dusdanig moet worden vermeld in uw huurovereenkomst, naast de huurprijs die de verhuurder in werkelijkheid vraagt.

Ter herinnering, deze referentiehuurprijs is niet dwingend. De verhuurder kan de huurprijs immers volledig vrij bepalen. De verhuurder moet elke overschrijding van de referentiehuurprijs met 20% echter kunnen rechtvaardigen, afhankelijk van de comfortfactoren die specifiek zijn voor de woning of omgeving in kwestie.

Contacteer ons

We kijken ernaar uit u verder te kunnen helpen, adviseren en van dienst te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren!

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.